MIN BAGGRUND

Jeg hedder Camilla Hansen, har en baggrund som psykiatrisk sygeplejerske og en bred specialviden indenfor psykiatrien. Specifikt indenfor spiseforstyrrelser i kraft af min erfaring fra Børne- & Ungdomspsykiatrien, fra voksenpsykiatrisk behandling af spiseforstyrrelser samt fra privathospital for spiseforstyrrelser.  
Tillige har jeg en uddannelse som familieterapeut med narrativ praksis som teoretisk referenceramme.
Jeg har gennem de seneste 7 år arbejdet med bl.a. adfærdsændringer indenfor spiseforstyrrelser, der kræver døgnindlæggelse og dermed af meget kompleks karakter.
I den forbindelse har jeg deltaget i implementering af familiebehandling i døgnregi, været ansvarlig for mobilteam med udkørende funktion i hjemmet, deltaget i familiesamtaler, netværksmøder samt udredning og diagnosticering af spiseforstyrrelser samt eventuelle andre psykiatriske lidelser. Altid med fokus på hvilke komplikationer det medfører for klienten, samt hvilken støtte der bør ydes.

Jeg har en bred viden om adfærdsændringer og tiltag indenfor bl.a. depression, selvskade, OCD, angst og autisme og stress. Også når disse diagnoser "følges ad" med en spiseforstyrrelse.

Da jeg har fokus på faglig udvikling, videreuddanner jeg mig pt i metakognitiv terapi. Denne terapiform er seneste skud på stammen indenfor terapeutiske retninger, og har et meget positivt potentiale til behandling af angst, depression og stress, hvor over 80% hjælpes helt af med lidelsen. Denne terapiform begynder jeg så småt at anvende i klinikken hvor det synes hensigtsmæssigt.

Jeg indgår i et praksisfællesskab med andre sundhedsprofessionelle i Hillerød som består af bl,a.speciallæger i børne&ungdomspsykiatri, socialrådgiver, ekstern forældrementor, ekstern  diætist og psykologer. Vi prioriterer alle at have et helhedsorienteret blik på klienten og kan derfor tilbyde et stærk tværfaglig hjælp indenfor feltet.
Ved længerevarende og omfattede opgaver samarbejder jeg med en pædagog til varetagelse af bl.a. måltidstræning

SPISFORLIVET er blevet til udfra en forståelse af, at der er et udækket behov for specialiseret viden og støtte for børn og unge med spiseforstyrrelser.
Af og til forekommer der lange ventetider på den rette støtte og behandling, alt imens spiseforstyrrelsen vinder mere og mere land hos den der er ramt af sygdommen. Patienter der bliver udskrevet fra behandling for en spiseforstyrrelse, har ofte fortsat et stort behov for hjælp.

At modtage den rette støtte i rehabiliteringsprocessen er essentiel, og hvis klienten samtidig kæmper med andre psykiatriske lidelser oveni spiseforstyrrelsen. bliver rehabiliteringen yderligere kompleks.
Med specialiseret viden og tidlig indsats kan lange behandlingsforløb med tab af social funktionsevne til følge afværges. Ligeledes kan mulige genindlæggelser netop undgås ved et individuelt tilpasset forløb. 

I relation til tanken om recovery - at komme sig- tilbyder SPISFORLIVET et tværfagligt og helhedsorienteret behandlingstilbud for støtte til familien, ung som ældre, ramt af en spiseforstyrrelse.
SPISFORLIVET tager udgangspunkt i den enkeltes forestilling om et meningsfuldt liv. At genopbygge, bevare og udvikle et værdifuldt og tilfredsstillende hverdagsliv i samspil med familien og andre betydningsfulde relationer. 
Kernebegrebet empowerment  er i fokus, som betyder at det enkelte menneske skal genvinde magten over eget liv, og at dette sker i tæt samarbejde med nære relationer/familien samt en fagligt kompetent behandler. 

Klinikken - torvet 5

Kontoret er placeret i lyse og imødekommende lokaler på Torvet 5B 1. sal i Hillerød. Der er parkering tæt på ejendommen og offentlig transport med tog/bus er kun 5 min. væk. På Torvet og i de omkringliggende gader er der cafeer og spisesteder, hvor eksempelvis en trænings-eksponeringsøvelse kan finde sted.  
Naturen er lige rundt om hjørnet med både skoven og Slotsparken, hvor det for nogen kan være hensigtsmæssigt at bevæge sig på en gåtur, samtidig med at tage hul på svære emner.

Støtte

Ofte er kontakt til kommunen og familiens sagsbehandler nyt land for mange familier ramt af en spiseforstyrrelse. Ressourcer og timer kan bruges på korrespondance, møder m.m. for at afklare hvad familiens behov er. Rådgivning og vejledning omkring processen og det individuelle behov i familien kan vi hjælpe med, så den dyrebare tid det tager fra familien, der i forvejen er udfordret af netop mangel på samme, kan bruges dér hvor behovet er.
Den rette støtte kan vise sig at være en væsentlig kortere vej til målet om at blive rask. 

Referencer

Udtalelse til Camilla:

”Camilla Hansen og jeg har haft et samarbejde gennem de seneste tre år, henholdsvis i offentligt og privat regi. Camilla er en super dygtig og kompetent psykiatrisk sygeplejerske, der formår kunsten at være professionel og samtidig have hjertet med i det, hun gør. Hun har en evne til at se mennesket bag og arbejde helhedsorienteret med både den enkelte og hele familien. Hun har blik for og mestrer både at have det store overblik i situationen, en skarp analyse og syn for de små detaljer. I samarbejdet kan man altid regne med hende – hun overholder aftaler og handler hurtigt, men med visdom. Og så vinder Camilla som menneske med sit dejlige smil, sin imødekommenhed og milde væremåde. Jeg ved, at de familier, hun har haft berøring med, har været glade for hjælpen og samarbejdet. Og jeg kan kun selv på det varmeste anbefale Camilla Hansen.”

Dorthe Stieper, forældrementor, www.dorthestieper.dk
Far til 15-årig pige 
”Vi har med Camilla sikret fagligt relevante kompetencer, stor menneskelighed og ikke mindst en masse positiv energi til at støtte op os som familie med en datter med en spiseforstyrrelse. Camilla støtter os som forældre praktisk, mens vores datter også støttes målrettet til at komme ud af sin spiseforstyrrelser og videre i sit liv. ”

Thomas svarer gerne på spørgsmål omkring hvad der har været gavnligt for deres familie. Kontaktoplysninger kan fås ved henvendelse til SPISFORLIVET.